Algemene voorwaarden

Bestelling

Normaal gesproken worden alle bestellingen binnen 24 uur na ontvangst uitgevoerd en de volgende dag verstuurd met B-Post. Pacing Sticker is echter niet verantwoordelijk voor vertraagde leveringen of geldende douanekosten.


Er kunnen kleine kleurverschillen of een verschil in lettergrootte optreden tussen de stickers in de folder of op de website en de geleverde producten. Dit zijn geen geldende redenen voor retourneren. Uiteraard vinden wij het zeer belangrijk dat je tevreden bent met onze producten. Daarom vragen wij je contact met ons op te nemen als het product niet aan je verwachtingen voldoet, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Wij versturen alle bestellingen met Bpost. De levertijd in Europa is 1-3 werkdagen. Na succesvolle betaling ontvang je via e-mail een kopie van de factuur met de details van je bestelling.

Terugbetaling, fout

Indien er sprake is van fouten of vergissingen van onze kant, proberen wij dit zo snel mogelijk op te lossen. Claims moeten wel binnen 10 dagen bij ons binnen zijn.

In het geval van defecten die niet door ons zijn veroorzaakt, kunnen wij de goederen niet meer terugnemen of omruilen, maar we zoeken graag samen naar een oplossing.

Vouchers en discount codes

Discount codes kunnen niet achteraf worden verrekend. Als een discount code niet werkt kan je een e-mail sturen naar info@pacingsticker.com. Ons team doet er alles aan om binnen 24 uur een oplossing te vinden. Het achteraf verrekenen of terugboeken van creditnota's is niet mogelijk. Discount codes die ten tijde van de bestelling niet meer geldig waren kunnen ook niet meer worden verrekend of geactiveerd.

Verzending van versleutelde data:

Pacing Sticker beschermt de financiële gegevens van haar klanten door middel van SSL (Secure Socket Layer). Uitsluitend de creditcard bedrijven beschikken over de gegevens die op de creditcard staan. Pacing Sticker heeft hierover geen enkele kennis.

Aanpassingen

Pacing Sticker behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Eigendomsvoorbehoud

Pacing Sticker blijft eigenaar van de geleverde goederen tot de nodige facturen volledig zijn betaald.

Prijs

Pacing Sticker behoudt zich het recht voor om de prijs van haar producten te allen tijde en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Bestelproces

Pacing Sticker behoudt zich het recht voor om alle bestellingen die niet voldoen aan de algemene voorwaarden of ethische waarden van Pacing Sticker, te weigeren.

Voorbehoud

Pacing Sticker behoudt zich het recht voor om bestellingen van klanten, die financiële risico's opleveren of waarvan de bank geen goedkeuring geeft, te weigeren.

Beperking van aansprakelijkheid

Pacing Sticker is niet verantwoordelijk voor dataverlies of fouten in de gegevensverwerking. Bovendien is de verplichting voor eventuele schade door grote fouten beperkt.

Rechtspraak

De Belgische wetgeving en de overeenkomstige Belgische jurisprudentie zijn van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout zijn bevoegd.

Wedstrijden

Wedstrijden die via Social Media zoals Strava of Instagram worden gecommuniceerd staan los van Facebook. Deelname vanaf 18 jaar.

Door aan een wedstrijd ( waarbij het e-mailadres wordt geregistreerd) deel te nemen, gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens in het kader van de wedstrijd beschikbaar worden gesteld aan Pacing Sticker.

In het geval van een partnerwedstrijd met een ander bedrijf heeft Pacing Sticker het recht om de gegevens van de winnaar aan de partner door te spelen om de prijs te kunnen opsturen.

Door zich te registreren voor een wedstrijd abonneert de deelnemer zich automatisch op de Pacing Sticker-nieuwsbrief. Dit kan op elk moment weer ongedaan worden gemaakt.

Pacing Sticker gaat zorgvuldig om met de gegevens en speelt deze niet door aan onbevoegden.

Pacing Sticker behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te wijzigen, aan te passen of te beëindigen wanneer mogelijks sprake is van misbruik.

Indien de winnaar zich niet tijdig meldt, behoudt Pacing Sticker zich het recht voor om een nieuwe winnaar bekend te maken.

Andere wijzigingen onder voorbehoud.